Hobistipendiumi taotlus

Hea hobistipendiumi taotleja. Ole hea, proovi taotlusest täita ise nii palju, kui tead ja oskad. 
Vajadusel küsi nõu ja abi täiskasvanult.

 

 

Märgi vastusevariant, mis käib Sinu kohta:

 

Taotlust esitades arvesta tegeliku vajadusega. Enne taotluse saatmist uuri vajamineva(te) vahendi(te) hindu ja võta hinnapakkumine, taotlusesse kirjuta reaalsed vajadused ja hinnad.

Taotlust esitades arvesta tegeliku vajadusega. Enne taotluse saatmist uuri vajamineva(te) vahendi(te) hindu ja võta hinnapakkumine, taotlusesse kirjuta reaalsed vajadused ja hinnad.

Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

Taotlen stipendiumit:
(30–150 eurot, ühekordne toetus)
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.
Taotlen stipendiumit:
(kuni 150 eurot, ühekordne toetus)
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.
Taotlen stipendiumit:
(kuni 35 eurot kuus, periood veebruar kuni juuni 2022 so kokku 5 kuud)
Stipendiumi liiki valides too välja omaosalus. See võib olla Sinu isiklikult kogutud raha, kohaliku omavalitsuse toetus, pereliikme või asenduskodu panus huvitegevuse toetamiseks.

 

Questions 1 2 3
(mida vajad enim, märgista 1 ja mille olulisus pole nii suur, märgista 3)

 

(kas toetab kohalik omavalitsus või oled saanud stipendiumi või kulud kaetakse pere eelarvest vm)

MTÜ SEB Heategevusfond töötleb stipendiumi taotlemiseks esitatud dokumentides sisalduvaid isikuandmeid vastavalt SEB Eesti kliendiandmete töötlemise korrale. Taotluse allkirjastamisel nõustute delikaatsete isikuandmete töötlemisega.

Kinnitan andmed:

 


Lisaks taotlusele kirjuta palun motivatsioonikiri, mis on hobistipendiumi taotlemisel kohustuslik. 

Motivatsioonikirja alguses esita lühike enesetutvustus, põhjenda oma soovi hobiga tegelema asuda või jätkata ning selgita, kuidas stipendiumi saamine sind toetab, aitab kaasa õppimisele jms. Kirjuta, miks sa vajad seda toetust ja oled õige inimene stipendiumile. Kirjelda, millised plaanid on sul seoses huvi- või spordialaga ja mis motiveerib sind sellega tegelema. Kirjuta, mis su elus paremaks muutub ja mis kogemuse sa saad kui sinule stipendium määratakse ja seda ka siis kui alustad uue huvialaga.

Motivatsioonikiri peab olema koostatud eakohaselt ja iseseisvalt (vajaduse korral saad nõu küsida täiskasvanud juhendajalt). Motivatsioonikirja pikkus võib olla kuni 3000 tähemärki.