Peremajade taotlusvoor

Toetust saab kasutada 1–3 sündmuse läbiviimiseks (nt teater, savikoda, matk vmt).

Sügisese taotlusvooru toetust saab kasutada pere koostegemisteks perioodil  oktoober 2024 - jaanuar 2025. Taotlusi saab esitada kuni 15. septembrini 2024.

Kevadise taotlusvooru kuluaruanne (XLS) koos kuludokumentidega tuleb hiljemalt 15. juuniks 2024 saata aadressile: info@heategevusfond.ee.

Tagasikanne tehakse peremajale kuludokumentide alusel pärast sündmuse (reis, matk, laager vmt) toimumist.  

Taotleja (asutus, peremaja)

2. Koostegevuste loetelu

1. Koostegevus

Kogu projekti eelarve

2. Koostegevus

Kogu projekti eelarve

3. Koostegevus

Kogu projekti eelarve
Hinda toetuse saamise vajadust 10-palli skaalal:
1 - Toetus annab lisavõimaluse perega ühiselt aega veeta.
10 - Kui toetust ei saa, jäävad noored olulisest ühistegevusest ilma.


Kulud


Selgitus (mida sisaldab ühe inimese kohta, nt mitu toidukorda jne):


Inimeste arv


Summa


Osalustasu, pääsmed (nt muuseum, teater jmt)

Läbiviimise vahendid (millised?)

Transport

Toitlustus

Muu kulu 

Kokku:

Summeerida käsitsi

Kogusummast on omafinatseering:

Kogusummast on fondilt taotletav summa:

Märgi, millist liiki sündmus/sündmusi planeerite

Maksimaalne fondipoolne toetus projektile on 300 eurot. Taotlusi läbivaatav komisjon otsustab heategevusfondipoolse toetuse suuruse, mida saab kasutada esitatud projekti läbiviimiseks: 
•    Omaosalus 10% (fondi poolt max 300 eurot)
•    Omaosalus 25% (fondi poolt max 225 eurot)
•    Omaosalus 50% (fondi poolt max 150 eurot)

MTÜ SEB Heategevusfond töötleb Peremajade koostegemise programmi raames esitatud dokumentides sisalduvaid isikuandmeid taotluste menetlemise eesmärgil vastavalt SEB Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise korrale.


 

Automaatset koopiat täidetud vormist e-postile ei saabu. Selleks, et endale täidetud vorm salvestada, palun prindi välja eelvaade. 
Vajuta: 1. Eelvaade > 2. ekraani ülevalt paremalt nurgast kolme punkti ikoon  >  3. Print käsklus  > 4. Vali PDF-ks printimse võimalus.

Teie täidetud vorm jõuab meieni alles siis, kui vajutate nuppu "Saadan"!