1. juuni lastepäeva ürituste interaktiivne kaart

„Lastega ja lastele“ 2024 

  • Selleks, et 1. juuni saaks imeliselt tähistatud ja kõigil lastel ning peredel oleks olemas info,  millised põnevad sündmused üle Eesti toimuvad, kutsume kõiki kohalikke omavalitsusi üles meile teada andma 1. juunil toimuvatest lastepäeva sündmustest.
  • Teeme nii, et 1. juuni on kõigi laste päev, et iga laps on märgatud, kuulatud ja kõigil on võimalik pidupäeva sündmustest osa saada!

Anna oma piirkonna sündmustest teada

Taotlus tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ kandidaadi esitamiseks

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku (tutvuge ka tunnustusauhinna statuudiga).

Taotlusi saab esitada kolmes kategoorias:

  1. Lapse suur tegu“, millega tunnustatakse lapsi ja noori vanuses kuni 18 aastat, kes on võõrast muret nähes erilisel viisil abi pakkunud; kelle teo tulemusel on tekkinud uus algatus, mis suurendab teiste laste heaolu; kes on oma eeskujuga kaasanud tegutsema teisi lapsi ja täiskasvanuid, muutes sellega positiivselt teiste inimeste elu ja/või kes on erakordselt panustanud kogukonna arengusse.
  2. Muutuste looja“, millega tunnustatakse üksikisikuid, peresid ja organisatsioone, kes on lapsi ja lastega peresid puudutavate tegevuste ja algatustega positiivselt mõjutanud avalikku arvamust; kes on algatanud kogukonnas, valdkonnas või ühiskonnas olulisi ja pikaajalisi muutusi ja/või kes on oma tegevusega aidanud kaasa positiivsele muutusele lapse, noore ja/või pere elukäigus.
  3. Elutööpreemia“, millega tunnustatakse üksikisikuid ja organisatsioone põlvkondade ülesel laste heaolu ja positiivse arengu eest seismisel; perekonna ja vanemahariduse väärtustamisel ja/või laste ja lastega peredega seotud teemade nähtaval hoidmisel ühiskonnas. 

Tunnustusauhinda annavad välja MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.

Palun tutvuge ka tunnustusauhinna eelmiste aastate laureaatidega.

Tunnusta

Lillekimp Kadrioru lossi ees

"Lastega ja lastele" tunnustusauhinnad on selgunud

Ilusat lastepäeva! Juba kümnendat korda tunnustatakse "Lastega ja lastele" tunnustusauhinnaga neid tublisid inimesi ning organisatsioone, kes on oma tegevusega seisnud laste ja noorte heaolu eest. Kokkuvõtet tänuüritusest vahendab saatejuht Margus Saar. Vaadake täna õhtul kell 19 ETV-s! Saate järelvaatamine
1.06.2023

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate 10. aprillini

Õiguskantsler Ülle Madise: „Lapsepõlves kogetu kujundab inimese eluteed rohkem kui vahel arvatakse. Kümme aastat oleme ühiselt tunnustanud neid, kes aitavad lastel kasvada headeks inimesteks, luua ilusaid hetki ja rõõmu ning ületada raskusi. Õpetaja, kasvataja, arst, treener, huviringi juhendaja, tugiisik, lastekaitsetöötaja, ajakirjanik, näitleja, kirjanik, kunstnik, pühendunud eakaaslane – neid
23.03.2023

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab kandidaate

Taas on kõigil võimalus esitada kandidaate tunnustusauhinnale „Lastega ja lastele“, et tõsta esile neid, kes teevad Eestis laste ja noorte elu paremaks. Kandidaate saab esitada 11. aprillini. Selleks tuleb õiguskantsleri kodulehel avaldatud vormile kirjutada tunnustust vääriva inimese või organisatsiooni nimi ning lisada lühike põhjendus, miks esitate auhinnale selle kandidaadi. Tunnustusauhinda
16.03.2022