Fondi tutvustus

Pole midagi lihtsamat ja enesestmõistetavamat kui teadmine, et iga laps vajab turvatunnet, stabiilsust ja kodu, kust leida lohutust, abi ja toetust ka siis, kui kõik ei lähe nii nagu vaja. Ta vajab eelkõige armastavaid vanemaid. Kahjuks on lapsi, kellele on see vaid unistus.

Enamasti on inimestel mitmeid toetuspunkte, mis aitavad meid ka keerulisematel aegadel: soojad suhted lähedaste ja sõpradega, tugevad peretraditsioonid, põnev töö, lõõgastavad ja tervislikud hobid, teatri-, kontserdi- ja näitusesaalist ning raamatust nopitavad kultuurielamused jpm. Need kõik on justkui klaveriklahvid: mida rohkem neid on ning mida kindlamalt mängija neid valdab, seda harmoonilisemalt ja kaunimalt kõlab lugu. On suur vahe, kas esitada mõnd muusikapala piiratud klahvide arvuga lasteklaveril või hoopis kõiki nüansse ja võimalusi tabaval tiibklaveril.

SEB Heategevusfondi eesmärk on anda lastele, kes ei saa elada oma päritolu peres, ellu kaasa võimalikult palju erinevaid elamusi ja kogemusi, mis on eluterveks ja elurikkaks eluks vajalikud toimetulekuklahvid. Annetuste toel saavad lapsed ja noored ette võtta väga erilaadseid ja häid harjumusi kinnistavaid tegevusi pere seltsis, nii nagu kogevad teisedki eakaaslased oma õdede-vendade ja vanemate seltsis. Fond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turva- ja asenduskodudes peatuvate laste toetuseks ning annab välja stipendiume.

Sinu annetusega oleme saanud toetada:

 • 1800 õppestipendiumi
 • 950 hobistipendiumi
 • 500 meeldejäävat matka, teatriskäiku ja ekskursiooni
 • 15 000 jõulukingitust
 • 1000 perede koostegemist
 • 70 asenduskodude töötajate koolitusprojekti
 • 120 karjääriloengut noortele iseseisvumiseks 
 • 200 arvutikomplekti perekodudesse

SEB on aastaid tegelenud heategevusega, pöörates erilist tähelepanu järeltulevale põlvkonnale. Laste, kes ei saa elada oma päritolu peres, aitamiseks asutasid SEB Eesti Ühispank ja Ühispanga Elukindlustus 2005. aastal MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi. 14. detsembril 2006 allkirjastati panga ja heategevusfondi vahel koostöömemorandum, mille alusel toetab pank 15 aasta jooksul fondi 1,3 miljoni euroga (20 miljonit krooni).

Alates 2006. astast oleme toetanud annetustest kogutud rahaga Eestimaa erinevates piirkondades tegutsevaid laste turva- ja perekodusid. 2011. aastal laiendasime oma tegevust ning hakkasime välja andma õppestipendiume, millest saavad osa ka eestkoste- ja hooldusperedes kasvavad lapsed ja noored. 
Püsivate toetajate abil on lastel ja noortel võimalus tuge saada ja tunda end võrdväärsena tavalises peres kasvavate eakaaslastega – mitte ainult jõulude ajal, vaid aasta ringi.

Fond korraldab kaks korda aastas kampaaniaid, millega kutsume kõiki inimesi annetama. Tänu püsiannetajatele ja teistele headele toetajatele jätkame lastesse panustamist ning praeguseks peab abivajavaid lapsi SEB Heategevusfondi kaudu meeles pea 8000 heasoovijat.

Meie projektid

Sinu annetus loeb palju. Alates 2006. aastast on SEB Heategevusfond kinkinud heasoovlike annetajate toel lastele, kes ei saa elada päritoluperes, palju rikastavaid kogemusi ja loonud võimalusi oma annete realiseerimiseks järgmiste projektide näol:

 • Andnud välja üle 1800 õppestipendiumi, et toetada noorte õpinguid ja elluastumist;
 • Otsustanud toetada ligi 950 hobistipendiumi taotlust südamelähedase huvialaga tegelemiseks ja enesetäiendamiseks;
 • Korraldanud 500 meeldejäävat matka, teatriskäiku ja ekskursiooni;
 • Poetanud jõulupakki 15 000 kingitust, millest lapsed on unistanud;
 • Toetanud pea 1000 koostegemist, et soodustada uute peretraditsioonide kujunemist ja laste maailmapildi avardamist;
 • Korraldanud 70 koolitusprojekti asenduskodude töötajatele, et tugevdada suhteid lastega;
 • Organiseerinud 120 karjääriloengut noortele iseseisvumise toetamiseks ja tulevikuotsuste tegemiseks;
 • Annetanud 200 arvutikomplekti perekodudesse koolitööde tegemiseks.