Fondi tutvustus

Pole midagi lihtsamat ja enesestmõistetavamat kui teadmine, et iga laps vajab turvatunnet, stabiilsust ja kodu, kust leida lohutust, abi ja toetust ka siis, kui kõik ei lähe nii nagu vaja. Ta vajab eelkõige armastavaid vanemaid. Kahjuks on lapsi, kellele on see vaid unistus.

SEB Heategevusfond on loodud nende laste heaks, kes ei saa kasvada oma päritolu peres. Fond kogub annetusi ja teostab aasta ringi mitmesuguseid projekte turva- ja asenduskodudes peatuvate laste toetuseks ning annab välja stipendiume.

 

SEB on aastaid tegelenud heategevusega, pöörates erilist tähelepanu järeltulevale põlvkonnale. Laste, kes ei saa elada oma päritolu peres, aitamiseks asutasid SEB Eesti Ühispank ja Ühispanga Elukindlustus 2005. aastal MTÜ SEB Eesti Ühispanga Heategevusfondi. 14. detsembril 2006 allkirjastati panga ja heategevusfondi vahel koostöömemorandum, mille alusel toetab pank 15 aasta jooksul fondi 1,3 miljoni euroga (20 miljonit krooni).

Alates 2006. astast oleme toetanud annetustest kogutud rahaga Eestimaa erinevates piirkondades tegutsevaid laste turva- ja perekodusid. 2011. aastal laiendasime oma tegevust ning hakkasime välja andma õppestipendiume, millest saavad osa ka eestkoste- ja hooldusperedes kasvavad lapsed ja noored. 
Püsivate toetajate abil on lastel ja noortel võimalus tuge saada ja tunda end võrdväärsena tavalises peres kasvavate eakaaslastega – mitte ainult jõulude ajal, vaid aasta ringi.

Fond korraldab kaks korda aastas kampaaniaid, millega kutsume kõiki inimesi annetama. Tänu püsiannetajatele ja teistele headele toetajatele jätkame lastesse panustamist ning praeguseks peab abivajavaid lapsi SEB Heategevusfondi kaudu meeles pea 8000 heasoovijat.