Tavapere toeta 66 noort saavad õppestipendiumi

21.10.2019
Uudised

MTÜ SEB Heategevusfond jagab sel sügisel välja 66 õppestipendiumit noortele, kellel puudub tavapere tugi. Fond toetab 2019. aastal noori õppestipendiumiga summas 60 000 eurot.

Pühapäeval osalevad õppestipendiaadid karjääripäeval, kus GoWorkaBiti kaasasutaja Kei Karlson räägib, milliseid teadmisi tööturul praegu hinnatakse. Loova eneseteostuse uurija Harald Lepisk jagab mõtteid sellest, milliste asjadega tasub elus tegeleda. Katre Soppe SEB Pangast toob noorteni uusi teadmisi rahaplaanide tegemiseks ning kuidas on seotud investeerimine ja kodu ostmine. Rainer Neemsalu Eesti Kaitseväest jagab, kuidas jõuda unistuste täitmiseni läbi reaalsete eesmärkide seadmise. Päeva lõpetab näitleja Kaarel Targo, arutledes näitleja elukutse ilu, võlu ja valu üle.

Esmakordselt said asendushooldusel viibivad noored taotleda õppestipendiumi programmi raames lisaks õppevahenditele, õppemaksule, isemajandamise rahale ja lasteaia kohamaksu tasumisele ka elluastuja stardikapitali.

Stipendiaatide hulgas on nii asenduskodus kui sugulaste eestkostel või hooldusperedes elavaid noori, kes alustavad või jätkavad oma õpinguid kutseõppes või ülikoolis. Lisaks toetab fond stipendiumiga noorte emade ja isade hariduse omandamist, et tulevikus tööturul paremaid valikuid teha, ennetades alla vaesuspiiri langemist.
 

Allikas: www.pealinn.ee