SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor on avatud

27.08.2019
Blogi

SEB Heategevusfond annab 2019. aastal välja õppestipendiume summas 60 000 eurot. Stipendiumi saavad taotleda asendus- ja perekodudes- ning hooldus- ja eestkosteperedes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad. 

Stipendiumile kandideerimine on avatud 26. augustist kuni 23. septembrini, vajaliku info õppestipendiumi programmi kohta leiab veebiaadressilt http://heategevusfond.ee/oppestipendium. 

Stipendium on mõeldud:
• õppemaksu kulude katmiseks;
• õppevahendite ostmiseks;
• isemajandamiseks;
• lasteaia (lastehoiu) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium);
• elluastuja stardikapitaliks.

Esmakordselt pakub SEB Heategevusfond elluastuja stardikapitali, mis on mõeldud noortele iseseisva elu alustamiseks või kodu sisustamiseks.

Elluastuja stardikapitali saavad taotleda kuni 25 aasta vanused täisealised asendus-, perekodus ja hooldusperes elanud noored, kes on kandideerimise hetkel järelhooldusteenusel või iseseisva eluga alustanud enne jõustunud seadusemuudatust (SHS § 45 jõust. 01.01.2018), kuid õpivad täiskoormusel põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse astmel.

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 25-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kes on õpilased või alustavad täiskoormusega õpinguid septembris 2019. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal mitte vanemad kui 25 ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.