Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Noored oskavad õppestipendiumi hinnata

Tuleviku kindlustamise üks vundamentidest on hea haridus. Kõigil noortel ei ole paraku edasiõppimiseks piisavalt võimalusi. SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm toetab vanemliku hoolitsuseta noori, kelle rahalised võimalused edasiõppimiseks on piiratud.

Stipendiumi toel õppiv noor saab rohkem aega keskenduda oma õpingutele, nii et töölkäimine ei takista akadeemilist edu. Rahaline toetus stipendiumi näol vähendab ka sissetulekulõhet nende noortega, kellel on olemas bioloogilise pere tugi. Ühtlasi võivad stipendiumid avardada mõistmist filantroopia vajalikkusest – miks tagasi panustada heategevusse, kui endal juba paremini läheb.

Stipendiaatide tagasiside

Kristina (23) taotles noore lapsevanema stipendiumit juba üheksandat korda, et oma viie-aastase lapse kõrvalt lõpetada magistrantuur. Ökonoomika õppimine on nõudnud palju aega väljasõitude ja grupitööde näol. SEB Heategevusfondi stipendium on pakkunud kindlustunnet ja stabiilsust õpingute jooksul, et ülejäänud vaba aja saaks pühendada lapsega vaba aja veetmisele. 

Aigar (25) taotles isemajandamisraha õppestipendiumiks 100 eurot kuus viieks kuuks, mis talle määrati. Ta toob välja stiepndiumi saamisel toimunud elumuutusena selle, et see andis talle võimaluse keskenduda õpingutele. Kõige suuremaks väljakutseks uuel aastal peab ajakorraldust, sest soovib lisaks tüürimehe ametile omandada ka uue eriala, mida tulevikus teha mandril olles. Kuna vanus on 25, siis edaspidi liigub noormees elus edasi juba iseseisvalt!

Aivar (17) on elanud alates neljandast eluaastast asenduskodus. Nüüd õpib ta kutsekoolis ja otsustas taotleda, kasvataja soovitusel, isemajandamisraha 25 eurot kuus. Noormehe elus on suured muudatused seoses asenduskodust kutsekooli ühikasse elama kolimisega. Esmakordselt iseseisvas elus, vajalik rahaplaneerimisoskuste arendamine, uued inimesed ümberringi... Siiski nendib noormees, et on uues koolis leidnud juba uued sõbrad ja stipendiumit kasutab vaba aja veetmiseks, nt kinos käimiseks või vajalike hügieenitarvete ostmiseks.

Tarvo (22) taotles õppestipendiumit igakuiseks isemajandamiseks 75 eurot kuus viieks kuuks, et soetada maalri erialaga seotud vahendeid. Ta teatas, et on väga rahul, et ta osutus valituks ning ütleb, et kasutas saadud raha nii targalt ja vastutustundlikult, kui võimalik. Noormehel on unistus saada sisse kehakultuuri erialale, mis siiani ei ole õnnestunud, kuid lootus on veel alles ja seetõttu tegeleb vabal ajal treeningutega. Õpinguid jätkas aga IT erialal.

Christina (21) sai tänu stipendiumile kokku panna väga hea arvuti, millega koolitööde tegemine muutus palju kergemaks. Nüüd saab ta harjutada uute joonestusprogrammide, näiteks DesignWorkshop Lite’i kasutamist. Vana arvutiga ei saanud seda programmi isegi avada. Mõne kuuga on Christina joonestamises märkimisväärseid edusamme teinud.

Emmanuel (21) on väga tänulik saadud stipendiumi eest. Ta kasutas seda raha transpordile, koolitusteks, trennis käimisele ja kohvipausidele koolis. Emmanuel ütleb, et kooliaastas oli tänu stipendiumile palju vähem stressi ja ta sai rahulikumalt õpingutele keskenduda.

Grete (21) on õnnelik oma uue arvuti üle. Ta ütleb, et eelmise arvutiga ei anna seda võrreldagi! Koolitöödega tegelemine möödub nüüd nagu linnutiivul. Uus rüperaal pakub Gretele isegi oodatust rohkem positiivseid emotsioone.

Jaanika (20) nendib, et SEB Heategevusfondi õppestipendiumi saamine on õpetanud teda targemalt raha kulutama. Kuna Jaanika tuli Tallinnasse õppima, pidi ta alustama iseseisvat elu: tuli olla kokkuhoidlik ja nutikamalt raha kasutama õppida. Ta on täheldanud, et on hakanud tervislikumalt toituma, kuna plaanib söögikordi ette ja on hakanud ka kooli kodutoitu kaasa võtma. Stipendium oli toeks ka bussipiletite ostmisel, et nädalavahetustel kodus käia.

Kuna Johanna Maria (24) õpib kahes koolis korraga, pole kõigega toime tulla sugugi kerge. Peale usina õppimise peab ta siiski ka tööl käima, et üür saaks makstud. Kuna õpingud on seotud muusikaga, tuleb käia ka kontserte kuulamas. SEB Heategevusfondi stipendium on olnud suureks abiks, kuna ilma selleta poleks noor ja andekas naine saanud õppida kaht eriala ühel ajal. Johanna Maria arvates saab ta just nii õppides sellise hariduse, mis annab ka palju tagasi. Ta on bakalaureuse viimasele aastale vastu minnes väga motiveeritud parima tulemuse saavutamiseks.

Ranno (19) kirjutab, et noore vanema stipendiumist oli lõppenud kooliaasta jooksul suur abi nii talle kui ka perele. Kindel sissetulek aitas hoida peresisese õhkkonna rahulikuna, luues paremad kasvamise tingimused ka tema 3-aastasele tütrele. Kuigi Ranno esimene ülikooliaasta ei läinud just kõige paremini, tunnistab ta, et tänu õppestipendiumile sai ta mingil määral siiski rahalise kindlustunde ning see innustas paremini õppima ja rohkem pingutama.
Stipendium kulus suures osas lapse vajaduste katmiseks ja ka Ranno kooliga seotud tegevustele. Kui gümnaasiumis sai tasuta süüa, siis ülikoolis tuli hakata enda lõunasöögi eest maksma – tühja kõhuga aga pea ei tööta, teab Ranno.

Kristina (22) on noor ema, kes on olnud SEB Heategevusfondi stipendiaat pikka aega. Kristina on tänulik, et sai stipendiumiga tasuda lapsehoiu eest ning isemajandamise raha aitas tal kooli ajal toime tulla ja lõpetada heade tulemustega. Kristina ütleb, et kolme aasta jooksul, mil fond on teda toetanud, on ta saanud keskenduda rohkem õpingutele ega ole pidanud raha pärast enam nii palju muretsema. Majanduslik kindlustunne on talle väga oluline – kui seda pole, on raske muule keskenduda.
Kristina lisab, et stipendiumi saamine aitas enam pühenduda ka lapse kasvatamisele ja veeta temaga koos rohkem aega. Noor ema nendib, et selline abi on väga oluline noortele lapsevanematele ja vanemliku toeta noortele, et haridusteed alustada või jätkata.

Maarja-Liis (17) ei kujutagi hästi ette, kuidas ta ilma õppestipendiumita hakkama oleks saanud. Stipendiumi eest sai neiu osta endale telefoni kõneaega ning linnaliinide sõidukaardi, toitu ja koolitarbeid. Õppestipendium aitas elada muretumat elu ja õpetas väljaminekuid plaanima. Mari-Liis ütleb, et mõtles hoolega läbi, mida osta ja mida ostmata jätta või mille jaoks raha säästa.

Maarja-Liis (21) kirjutab, et ühel koolipäeval tuli kursusejuhataja tema juurde ja rääkis SEB Heategevusfondi toetusest. Maarja-Liis ei osanud oodata, et talle määratakse 100-eurone stipendium viieks kuuks ning oli väga üllatunud ja õnnelik. See 100 eurot oli talle eriti suureks abiks koolilõunate ostmisel, kuna koolipäevad olid pikad.
Ka ei olnud tüdrukul enne oma isiklikku sülearvutit, mistõttu pidi ta istuma pikemalt kooli infokogus, laenama sõbralt sülearvutit või käima kellegi juures koolitöid tegemas. Kuna infokogu pandi varakult kinni, ei saanud ta sageli koolitöid lõpuni teha – sülearvutit pole ju alati võimalik laenata. Tal oli enne nuppudega telefon, millega ei saanud kooli siseveebi minna, et e-kirju lugeda ja koolitöid teha. Aga Maarja-Liisi arvates on väga oluline, et tööd saaksid õigeaegselt esitatud. Stipendiumiga soetatud nutitelefon lahendas õppetööga seotud mured.

Maša (18) ütleb, et temal kulus õppeperioodil raha enamjaolt toidule, riietele ning rongi- ja bussipiletitele. Ta arvab, et kõige rohkem oli talle stipendiumist kasu just ettevõtte praktikal käimisel. Veel sai ta selle raha eest korralikud jalanõud. Maša arvab, et kui ta ei oleks stipendiumi saanud, siis oleks ta pidanud kuskilt raha laenama, et eluga toime tulla. Kooli kõrvalt tööl käia olnuks keeruline, sest kool ja praktika võtsid enamiku tema ajast.

Rainer (23) möönab, et temal vähendas stipendium igakuiseid rahaga seotud muremõtteid. Suures plaanis kulus tal toetuseks määratud raha nii kommunaalkulude, korteri remondi kui ka söögi ja transpordikulude eest tasumiseks. Rainer sai stipendiumiperioodi jooksul valmis kirjutatud oma lõputöö, läbis edukalt praktika ja omandas rakenduskõrghariduse.

Raunol (20) on seljataga esimene ülikooliaasta. Ta iseloomustab seda kui pidevat pendeldamist trajektooril kodu, kool, töö, trenn ja taas kodu. Ta on uhke, et suutis kõik eksamid ja arvestused sooritada alati õigel ajal ning püsis kenasti täiskoormusõppes. Bioloogiat tudeeriv Rauno ei pääse ka suvel õppimisest, sest siis on tal välipraktika, mis möödub taimi, mardikaid-ussikesi jm floorat-faunat uurides. Paraku peab Rauno siiski ka tööl käimisega raha teenima, sest muidu toime ei tule. Noormees nendib, et SEB Heategevusfond on teda esimesel ülikooliaastal palju aidanud. Stipendiumi kasutas ta peamiselt lõunasöökidele ja erinevatele õppevahenditele. Rahaline toetus on aidanud tõsta enesekindlust ja sisendanud usku, et ta saab hakkama.

Saalele (24) määrati isemajandamise raha, mis on ta elu palju lihtsamaks teinud. Ta soetas endale selle raha eest koolitarbeid ja psühholoogiaraamatuid ning käis oma perel külas.

Sandra (25) taotles SEB Heategevusfondilt nii isemajandamise kui ka sülearvuti raha. Süler oli talle väga vajalik, kuna ta käib koolis lapse kõrvalt. Sandra selgitab, et vahel peab ta jagama aega oma alla 2-aastase lapse ja õppimise vahel ning seetõttu on ääretult tähtis, et koolitöid saab kodus teha.
Isemajandamise raha kulus tal enamjaolt transpordile, et koolis käia. Samuti oli seda hea kasutada majutuseks, kuna kool on neljapäevast pühapäevani korra kuus. Kui Sandra ei oleks stipendiumi saanud, pidanuks ta ilmselt nii mõnegi koolikorra vahele jätma, sest olles lapsega kodune, pole tööle naasmine veel võimalik.

Silvija (18) ütleb, et tänu stipendiumile läks tal elu pisut lihtsamaks. Ta elas kokkuhoidlikult ning isegi üllatus, et alguses jäi kuu lõpus pisut raha üle. Selles osas oli ta enda üle natuke uhkegi. Piiga kasutas stipendiumiraha eelkõige majapidamisarvete maksmiseks ja toidu ostmiseks. Sügisperioodist talveni olid kulud suuremad, sest tuli küttepuid osta ja tasuda suuremad elektri- ja veekulud. Kui jaanuaris stipendium läbi sai, andis see kohe majanduslikult tunda ning Silvija pidi oma kulutusi taas koomale tõmbama.
Stipendiumi raha eest soetas ta endale koolitarbeid ja uue koolikoti. Lisaraha kulus uutele spordiriietele, mida ei pea nüüd pikka aega välja vahetama. Kooliaasta algas Silvijal raskelt ja vahepeal oli tal tunne, et ei tule üksi toime, kuid õnneks sai ta mõõnast kiirelt üle. Ise majandada on küll raske, tunnistab Silvija, aga fondi stipendiumi toel tuli ta sellega igati toime. Ta ütleb, et otsus SEB Heategevusfondilt stipendiumiraha taotleda oli kõigiti õige samm.

Raigo (20) sai tänu stipendiumile jätkata pärast kutsehariduse saamist õpinguid ülikoolis. Stipendium aitas tal tasuda igakuised elamiskulud. Ta on rõõmus, et sai endist viisi külastada ka oma õde kasuperes. Õpingute alustamisega teises linnas kaasneb palju lisakulusid, mille rahastamisel oli SEB Heategevusfondi toetusest Raigo arvates väga palju abi. Ta sai lubada endale ka trennis käimist, mis aitas tervist korras hoida; soetas uued jalanõud ja riideid ning koolitarbeid.

Anžela (17) õpib kokaks. Ta on oma kooli- ja erialavalikuga väga rahul. Stipendium aitab iseseisva majandamisega paremini toime tulla. Anžela ütleb, et on saanud hea ettekujutuse iseseisva majandamise tähendusest ja ülevaate sellega kaasnevatest kulutustest. Fondi abiga on saanud ta soetada õppevahendid ja igakuine isemajandamise raha on olnud abiks ühiselamus elamisel.
Tänu toetusele on Anžela arvates majandamine lihtsam ning nüüd saab ta ka tervislikumalt ja mitmekesisemalt süüa. Ta ütleb, et on selle võimaluse eest väga tänulik ja kinnitab, et kasutas heade inimeste raha nii hästi kui oskas.

Silver (24) isemajandamise raha läks transpordikulude katteks, rahvusvahelise konverentsi ja iga-aastase Täppisteadlaste sügiskooliga seotud kulutusteks ning koolitarvete ostmiseks. Lõuna-Eestis õppides on noormehel nüüd võimalus mitu korda kuus nädalavahetuseks asenduskodusse sõita ning linnas õel külas käia.
Silver osales juba neljandat aastat järjest projektis „Tudeng füüsikatundi“, mille kaudu külastas erinevaid Eesti koole, et anda külalistund mõnel moodsal füüsikat puudutaval teemal. Lisaks gümnaasiumiõpilastes teaduse vastu huvi suurendamisele käis noormees Riias tudengite konverentsil, kus tegi ettekande pool aastat füüsikalise optika laboris tehtud tööst ja kuulas teiste üliõpilaste ettekandeid, et laiendada silmaringi fotoonika teadustööde osas. Veel osales Silver täppisteadlaste sügiskoolis, kus kuulas ettekandeid tänapäeva füüsikast, geeni- ja infotehnoloogiast ning paljust muust.
2018. aasta sügisest alustab Silver magistriõpingute kõrvalt ka matemaatika tundide andmisega põhikoolis.

Greete (22) märgib, et fondilt taotletud isemajandamise rahast oli väga palju abi. Ka kevadine karjääripäev andis talle tõuke veel rohkem pingutada, et selline toetus „välja teenida“. Stipendium aitas katta igapäevased transpordikulud kodust tööle ja kooli ning sealjuures ka natukene säästa. Tänu stipendiumile olid igakuised kulutused üsna stabiilsed ning kõik vajalikud koolitarbed said soetatud. Greete nendib, et SEB Heategevusfondi stipendium annab kindlustunde, et isegi suuremate kulutuste korral on sissetulek olemas.
Ta soovitab kõikidel asenduskodude noortel stipendiumile kandideerida, sest isegi väike toetus kuus on väga suureks abiks, kasvõi säästmiseks. Ise plaanib ta ka sügisel stipendiumi taotleda, sest siis saab ta rohkem õpingutele pühendada.

Raili (24) kooliaasta on olnud väga sündmusterohke. Ta märgib, et ülikoolis õppimine on juba nii palju andnud, et selle väärtus on hindamatu. Raili on tutvunud uute huvitavate inimestega, kellega näeb tulevikus koostöövõimalusi. Kuigi õppimine väikese lapse kõrvalt pole olnud kerge, julgeb ta väita, et kõik magamata jäänud ööd, mil tuli eksamiteks õppida ja kodutöid teha, on ennast ära tasunud. Ka viimasel semestril sai ta kõik ained läbitud, mille üle on noor ema eriti õnnelik.
Stipendium aitas Railil tasuda ka lasteaia eest. Nüüd ei pea ta enam muretsema, kes lapse eest hoolitseb, kui ta ise koolis on ja noor naine saab rahuliku südamega õpingutele pühenduda.

Mare (23) on väga tänulik, et SEB Heategevusfond on teda toetanud kogu õppeprotsessi aja, mis ulatub gümnaasiumi lõpetamisest kuni rakenduskõrghariduse omandamiseni välja. Tänu stipendiumile sai Mare omandada eriala, millest ta oli unistanud juba lapsest saadik. Isemajandamise raha aitas laste kõrvalt haridusteed jätkata: toetusega sai tasustatud lapsehoidja, kelle abita ei oleks ta ehk lõpetanud keskkooligi, kõrgkoolist rääkimata. Lapsehoidja oli suureks toeks, kui Mare pidi õpingute ajal viibima nädalas viis päeva Tallinnas – nii sai noor ema rahulikult keskenduda õpingutele, teades, et lapsed on hoidja valvsa pilgu all.
Marel on hea meel, et selline fond tegutseb ning aitab nii mõnelgi sihikindlal noorel oma unistused ja salasoovid ellu viia ning mis peamine – laste kõrvalt haridusteed jätkata.

SEB Heategevusfondi stipendiumiprogramm on loodud, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete teostamiseks.

2017. aastal esitati 120 õppestipendiumi taotlust, millest 24 oli esitatud noorte lapsevanemate poolt. Õppestipendiaatide koguarvust olid 30 korduvtaotlejad. Nende seast esitas esmakordselt taotluse 8 noor lapsevanemat. Noored lapsevanemad olid kõik kasvanud bioloogilises peres. Teistest stipendiaatidest 32 olid kasvanud hooldus- või eestkosteperes ning 64 asenduskodus. 

Kui soovid olla osaline ja toetada noori hea hariduse omandamisel, siis panusta siin: http://www.heategevusfond.ee/aita-sina-ka.

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.