Aita Sina ka!

Algab uus aasta, mis on täis tuhande asendushooldusel viibiva lapse unistusi täis. Sina saad abiks olla - kutsume üles toetama laste tegemisi ja avastamisi aastaringselt.
Hakka püsiannetajaks

Õppestipendium

SEB Heategevusfondi stipendiumiprogramm on loodud, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Stipendiumiprogrammi raames toimub karjääripäev, millel osalemine on stipendiaadile kohustuslik. 2016.a toimuvad karjääripäevad 28. veebruaril ja 16. oktoobril. Karjääripäevad toetavad noore toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel. Karjääripäeval saab osaleda erinevate oskuste töötubades. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest, fondi varade investeeringute tootlusest ja annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" annetustest.

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavad või elanud noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2016. aastal on stipendiumifondi suurus 40 000 eurot. Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
     
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
     
  • igakuiseks isemajandamiseks.

Vajalikud dokumendid

Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot; õppevahendite soetamiseks (nt arvuti ja/või ametialased töövahendid kokale, juuksurile, ehitajatele jms) kuni 640 eurot; isemajandamise rahaks kuni 100 eurot kuus (ajavahemikus 2016. aasta veebruar - juuni 2016.a). Täpse ja lõpliku otsuse teeb stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi jaotuses ja suuruses muudatusi.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas: veebruaris ja septembris. Kevadsemestri taotluse esitamise tähtpäev on 1. veebruar 2016. Kõik dokumendid tuleb stipendiumi taotleja poolt esitada üheaegselt!

Stipendiumi määramisel tasub fond:

  • õppemaksu õppeasutuse poolt esitatud arve alusel;
  • õppevahendite soetamiseks mõeldud toetussumma hüvitatakse esitatud arve või kuludokumentide alusel. Taotlusele tuleb märkida ka õppevahendite ostuks taotletav summa;
  • isemajandamise raha kantakse iga kuu 10. kuupäeval stipendiaadi arveldusarvele.


Stipendiumikomisjoni kuuluvad Sotsiaalministeeriumi, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad ning erialaspetsialistid.