Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Kunagi pole hilja oma unistuste täideviimiseks

MTÜ SEB Heategevusfond on 2015. aastal väljastanud 150 õppestipendiumi noortele, kellel puudub tavapere tugi ehk nad elavad asenduskodus või sugulaste eestkostel ja hooldusperedes. Stipendium võimaldab neil valmistuda iseseisvaks eluks, mis riskiperede lastele on tavaliselt suureks väljakutseks.

Pühapäeval, 1. novembril osalesid õppestipendiumi saajad karjääripäeval, kus oma unistuste päriseluks elamise teekonnast rääkisid näitlejatest kaksikud Märt ja Priit Pius. Rahatarkust jagas SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse liige Triin Messimas ning karjääriplaneerimise nõu andis Creative Unioni personalijuht Annika Räim. Kuidas suhted oma isikliku teeraja leidmist toetavad, aitasid mõista Triin Siiner, Mari Lipp ja Priit Ahte Luguteatrist. Internetis liikumise teadlikkust jagas Tallinna Ülikooli doktorant, „Targalt internetis“ töögrupi liige Birgy Lorenz.

Kas jääda koju või minna võõrsile?

Päev algas huvitava suhtlusmänguga, milles noortel oli võimalus omavahel tuttavaks saada ning mängulises vormis kaardistada, millisest Eestimaa otsast keegi pärit on ning kui kaugelt ja mis kell kellelgi tuli teele asuda, et õigeks ajaks kohale jõuda. Lõpetuseks viskasid Luguteatri näitlejad õhku intrigeeriva küsimuse: „Kes teist näeb ennast kümne aasta pärast Eestimaal või kes välismaal töötamas ja elamas?“ Tekkis pisuke paus mõtisklemiseks ning kui esimesest vaikusehetkest üle saadi, valgus seltskond vaikselt kaheks. Üllatusega tõdeti, et kaalukauss oli armsasti kodumaa kasuks. Noored tõid välja erinevaid põhjuseid, mis neid Eestis kinni hoiaks. Üle ja ümber ei saadud Eestimaa kaunist loodusest ning kliimast, mille tõttu on Eestis neli aastaaega. Ehk on üks olulisi väärtusi ka turvatunne, mis võõral maal võib rabedamaks muutuda.

Töötubades vaeti karjääri, raha ja internetiturvalisuse teemasid

Väikese kohvipausi järel jagunesid noored kolme praktilise töötoa vahel. Kes läks täiendama oma motivatsioonikirja kirjutamise oskust, kellel oli vaja paremaid teadmisi isikliku rahaplaneerimise osas ning kes tundis vajadust end paremini kurssi viia interneti avarustes toimuvaga.

Karjääriplaneerimise töötuppa olid noored kogunenud erinevate küsimustega. Päriti ka tööturu kohta. Kus pakutakse tööd? Kust leida kuulutusi vabade töökohtade kohta? Kui lihtne on õpingute kõrval tööl käia? Kas Töötukassa on koht, kus küsida nõu ja tuge või on see vaid abikäsi pikaajalistele töötutele? Neile ja paljudele teistele küsimustele said noored vastused Annika Räimelt, kellel on pikaajaline kogemus personalijuhina.

Rahatöötoas osalejad lahkusid väga rahulolevate nägudega pärast poolteist tundi kestnud töötuba lõunalauda, et omavahel jätkata värskete kogemuste jagamist, mis taas ühe uue oskuse juurde andis. Triin Messimase toel leiti vastus mitmesugustele küsimustele, mis puudutasid noorte elu väga lähedalt. Kuidas ikkagi tulla toime mõnesaja euroga kuus, kui tasuda on vaja nii elamise kui ka toidu eest, aga meelelahutust tahaks ju ka ning saapapaargi ei ole igavene? Miks pean ma juba nii noorelt mõtlema pensioni peale? Kuidas saan kogumiseks raha kõrvale panna, kui muu sissetulek on nii väikene?

IT ja internet tunduvad tänapäeval nii iseenesestmõistetavana, aga kas me ikka oleme teadlikud varjukülgedest, mis põneva ja avara virtuaalmaailmaga kaasas käivad? Birgy Lorenzil oli varuks mitu juhtumit, mida noored said läbi mängida ning kogeda, kui salakavalalt võib elu pahupool ligi hiilida, kui annad teadmatusest võimaluse end ära kasutada.

Vennad Piusid inspireerisid noori unistama

Päeva lõpuks, kui noored olid töötubadest endaga kaasa haaranud hulga uusi ideid ja mõtteid, said stipendiaadid pisut lähemalt tuttavaks kahe näitlejast vennaga ning nende teekonnaga näitlemiseni. Noored said teada sellestki, kuidas vendadel Piusidel on tulnud õppida elama oma erivajaduse, diabeediga, ja kas see on kuidagi seganud nende unistuste täideminekut.

Enne kojusõitu panid noored oma arvamuse päeva kohta kirja. Igaühel oli mingi sõnum, mis meelde jäi või mille sai igapäevaellu kaasa võtta. Noored ei olnud kitsid ka ettepanekute jagamisel, mis järgmistel karjääripäevadel võiks huvi pakkuda või kelle (elu)kogemus uut inspiratsiooni annaks.

Praegu turvakodus viibiv 14-aastane Karita kirjutas, et karjääripäev andis talle uusi nippe, mida motivatsioonikirja koostamisel tähele panna, et lugeja tema vajadusest paremini aru saaks. Näitlejate Märt ja Priit Piusi aus ja avameelne jutt andis talle motivatsiooni juurde ning julgustas suure auditooriumi ees isegi mõnda küsimust küsima. Karita arvab, et kui inimene leiab endas tahtejõu ja julguse, et oma unistuste täitumise suunas liikuda, siis saab ka takistustest üle, mis tee peale ette võivad tulla.

Praktilised töötoad aitavad uusi oskusi kinnistada

Martin kinnitas IT-töötoast väljudes, et esimene asi, mida tema nüüd koju minnes teeb, on oma Gmaili konto kahekordne turvaidentimine. Martin lisas, et praktikas olukordade läbimängimine aitab kõige paremini oskusi kinnistada. Sellepärast loodab ta, et karjääripäeval jätkatakse praktiliste ülesannetega, sest loengud võivad vahel päris igavad olla ning sisu läheb ruttu meelest ära.

Janno ja Emmanuel võtsid rahatarkuse töötoast osa ning teatasid, et nad said palju teadlikumaks sellest, miks ja millal on targem rahakogumise peale mõelda ning millisel juhul laenu võtta, et see ei oleks lihtsalt kergekäeline otsus. Igapäevased näpunäited said noormehed selle kohta, kuidas paremini toime tulla perioodidel, mil raha pisut vähem kasutada kui tavapäraselt harjutud.

Kuna iga noor sai valida kolmest töötoast ühe, siis oli kuulda, kuidas erinevate töötubade osalejad omavahel õhinal arutasid järgmiste karjääripäevade töötubadesse jagunemist, et saada osa kogemusest, millest seekord vaid kaaslase kaudu teada saadi. Ka noorte tugiisikud märkisid tagasisides, et karjääripäeva lõppedes oli rohkelt tulevikuplaanide arutelusid ning mõtted ja plaanid olid kogemuste võrra küpsemad ning realistlikumad.

2015. aastal jagab fond stipendiume kogusummas 50 000 eurot

Projektijuht Merike Villardi sõnul jagab fond 2015. aastal õppestipendiume kogusummas 50 000 eurot. „Sageli piirdub asendushooldusel viibivate noorte eelarveplaneerimine vaid 8- kuni 10-eurose taskurahaga kuus. Kui tavaperede lapsed saavad iseseisvaks järk-järgult ja nad saavad õppida oma vigadest, siis riigi eestkostel olevatele noortele tuleb täiskasvanuks saamine kindlal kuupäeval, mil nad saavad täisealiseks või lõpetavad kooli, misjärel nad on finantsiliselt omapead. Valmistamaks noori ette iseseisvaks eluks, annab fond kaks korda aastas välja õppestipendiume, mis võimaldab noortel majanduslikult turvalisemalt koolis õppida ning saada kogemus, kuidas võimalikult eesmärgipäraselt oma sissetulekut kasutada,“ selgitas Villard.

Merike Villard
projektijuht
MTÜ SEB Heategevusfond
 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.