Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb täita taotlus isikuandmetega.

Lisaks on stipendiumile kandideerimiseks tarvis esitada:

 • tõend õppeasutusest selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
 • väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud eelmise semestri õpingukaardist (esimese kursuse tudengitel ei ole vaja seda sügiseses voorus esitada);
 • taotleja motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma soovi õppima asuda / õpinguid jätkata ja selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab. Motivatsioonikiri peab sisaldama ka kirjeldust taotleja majandusliku olukorra kohta (vabas vormis loetelu sissetulekutest ja saadavatest toetustest) ning märget, millisele stipendiumi valdkonnale taotlus esitatakse. Motivatsioonikirja võib esitada vene keeles, kuid juurde peab olema lisatud tõlge eesti keeles. Motivatsioonikirja pikkus on kuni 3000 tähemärki.
 • soovituskiri kasvatajalt, õpetajalt, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt või eestkostjalt, mis sisaldab ka taotleja iseloomustust. Soovituskirja pikkus on kuni 3000 tähemärki.
 • taotleja eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus, järelhooldusteenusel või tugiisikuteenusel viibimise alust tõendav dokument (nt omavalitsuselt).


Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik esitada kandideerimise kohta küsimusi, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Motivatsioonikirja osad:

 • Sissejuhatus, kus selgitatakse seda, kust saadi informatsiooni stipendiumi kohta ja pannakse kirja lühike enesetutvustus.
 • Põhjendav lõik – miks just mina vajan seda toetust?
 • Tulevikku vaatav osa – mis paremaks muutub ja mis saab, kui taotleja selle stipi saab?
 • Kokkuvõte ja lõpp ning taotleja kontaktandmed.
   

Motivatsioonikirja näidis

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata taotleja poolt hiljemalt 17. septembriks e-posti aadressile stipendium@heategevusfond.ee. Kõik dokumendid tuleb esitada koos!

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.