Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Vajalikud dokumendid

Stipendiumi saamiseks vajalikud aruanded saad alla laadida siit:

1. Õppemaksu kuluaruande avaldus siin
2. Õppevahendi kuluaruande avaldus siin
3. Isemajandamisraha avaldus siin
4. Elluastuja stardikapitali kuluaruande avaldus siin 
5. Lapsehoiu toetuse kuluaruande avaldus siin

Kuluaruanne / avaldus saata stipendium@heategevusfond.ee

Stipendiumile kandideerimine

Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada:

 1.  taotlus isikuandmetega (uuendatud septembris 2019);
 2. taotleja motivatsioonikiri, milles põhjendab oma soovi õppima asuda või õpinguid jätkata ja selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab.
  Motivatsioonikiri peab sisaldama ka kirjeldust taotleja majandusliku olukorra kohta (vabas vormis loetelu sissetulekutest ja saadavatest toetustest) ning märget, millisele stipendiumi valdkonnale taotlus esitatakse.
  Motivatsioonikirja võib esitada vene (või inglise) keeles, kuid juurde peab olema lisatud tõlge eesti keeles. Motivatsioonikirja pikkus on vähemalt 1 A4 lehekülg (reavahe 1,5, Times New Roman, 11);
 3. soovituskiri kasvatajalt, õpetajalt, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt või eestkostjalt, mis sisaldab ka taotleja iseloomustust. Soovituskirja pikkus on vähemalt 1 A4 lehekülg (reavahe 1,5, Times New Roman, 11);
 4. tõend õppeasutusest selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
 5. väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud eelmise semestri õpingukaardist (esimese kursuse tudengitel ei ole vaja seda sügiseses voorus esitada);
 6. viibimise alust tõendav dokument (nt omavalitsuselt) taotleja eestkoste- või hooldusperes, turva- või asenduskodus, järelhooldusteenusel või tugiisikuteenusel olemise kohta.

PS! Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata taotleja isiklikult e-posti aadressilt hiljemalt 23. septembriks 2019 aadressile stipendium@heategevusfond.ee. Taotlusvoor on selleks korraks lõppenud ja otsused tehakse teatavaks e-kirja teel.

Kõik dokumendid tuleb esitada koos ja dokumentide nimetused peavad olema märgitud vastavalt sisule (taotluse dokument nimega "taotlus" ja motivatsioonikiri jt samamoodi).

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik esitada kandideerimise kohta küsimusi, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee.
 

Motivatsioonikirja osad:

 • Sissejuhatus, kus selgitatakse seda, kust saadi informatsiooni stipendiumi kohta ja pannakse kirja lühike enesetutvustus.
 • Põhjendav lõik – miks just mina vajan seda toetust?
 • Tulevikku vaatav osa – mis paremaks muutub ja mis saab, kui taotleja selle stipi saab?
 • Kokkuvõte ja lõpp ning taotleja kontaktandmed.
   

Motivatsioonikirja kirjutamiseks leiab kasulikku informatsiooni www.noortetugila.ee, www.teeviit.ee, www.tootukassa.eewww.minukarjaar.ee.

CV ehk elulookirjelduse näidis ja info koostamise kohta http://www.noortegija.ee/kuidas-kirjutada-parimat-cv-d/.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata taotleja isiklikult e-posti aadressilt hiljemalt 23. septembriks aadressile stipendium@heategevusfond.ee. Kõik dokumendid tuleb esitada koos!

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.