Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Tark lapsevanem

Me jäljendame tihti oma elus inimesi, kes on meile lapsepõlves väga olulised olnud.
Õhtul magama minnes ja hommikul ärgates ollakse lähedastele eelkõige pereliige – abikaasa või elukaaslane, ema või isa, tädi või onu. Argipäeval kella üheksast viieni ollakse kolleegi, ülemuse, koostööpartneri jms rollis. Need ei ole aga kaks eraldi elu, vaid ühe kaalu kaks kaussi, mille tasakaalu viimine on üks raske ülesanne.

SEB Heategevusfondi ja Mentor-programmi koostöös korraldame alates 2010. aasta novembrist Targa lapsevanema koolitussarja täiskasvanutele, kus räägitakse sellest, mis on oluline inimestevahelistes suhetes ja laste kasvatamisel.

Koolitusel tutvustatakse värskeid vaatenurki ja uusi võimalusi probleemide lahendamiseks, julgustatakse mõtisklema ja omaenda teed leidma ning arutletakse selle üle, kuidas arendada häid suhteid. Arutletakse teemade üle, mille eest tänane lapsevanem oma lapsepõlves kiita sai ja mille eest kiidetakse täna oma lähedasi, milliseid väärtusi peetakse lapsepõlve kodus au sees ning kas on olemas teadlikkus sellest, millised oma vanematele iseloomulikud jooned võetakse oma laste kasvatamisel üle, kui palju otsuseid tegid kümne-aastased 30 aastat tagasi ja kui palju otsuseid tuleb praegu ühel kümne-aastasel teha?

Koolitusel käsitletavad teemad on huvitavad nii neile, kes on täna lapsevanemad kui ka neile, kes plaanivad peatselt seda rolli täitma hakata. Huvitav ja arendav on nendel teemadel kaasa mõtiskleda ja uusi oskusi õppida ka olles lihtsalt huvitatud parematest suhetest enda sees ja ümber, oma kolleegide ja lähedastega. Oma soovide, tunnete, mõtete ja arvamuste selge ja tulemuslik väljendamine on oluline osa inimestevahelisest lävimisest, millel hästi toimivad suhted rajanevad - see on võimalus saada pisut enam selgust oma minas, vajadustes ja sotsiaalsetes oskustes.

Kokku viiel koolituse kohtumisel räägitakse sellistel teemadel:

  • Uued toimetulekud – võimalus on oma endisi käitumisviise vaadata värske, uutest põhimõtetest lähtuva pilguga.
  • Vanema roll ja vanemate tähtsus laste arenemisel. Kuidas kasvatada lapsi, süvendada pühendumist ja mõista üksteise tunnustamise ja lugupidava suhtlemise olulisust perekonnas.
  • Ühiskond ja selle muutumine perekonna vaatepunktist (sh nõudmised, mida tänapäeva maailmas vanematele ja lastele esitatakse).
  • Oskused, mida lapsed vajavad arenemiseks ja laste põhivajadused. Räägime lapse eluolust ja sellest, mis on mõistmine lapse vaatenurgast.
  • Võimalused edukaks suhtlemiseks, mille tulemusena saame suurendada lapse suutlikkust ise probleemidega toime tulla. Arutleme erinevuste sallimise ja aktsepteerimise teemadel ning vaatleme, kuidas sünnib oskus teha koostööd.
  • Suhtlemismudelid ja erinevate lähenemisviiside kasutamine probleemide lahendamisel – kuidas peres esinevate lahkhelidega toime tulla.
  • Vägivallatu s.o edukas suhtlemine, mille aluseks on ausus ja julgus näidata end just sellisena, nagu oleme. Kui arvatakse, et lapsed tahavad panna proovile meid ja meie seatud piire, siis on oluline võtta piiride katsetamist mitte trotsina, vaid esimese sammuna iseseisvaks isiksuseks saamise teel.
  • Eneseväärikus ja kuidas vanemad mõjutavad lapse minapildi kujunemist.
  • Noorte hulgas levinud hoiakud ja suundumused. Jagatakse mõtteid alkoholi, tubaka ja narkootikumide kasutamise kohta ning vaadeldakse riskikäitumise ohumärke (mis võivad viia alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamiseni), mida tähele panna, et oleks võimalik õigeaegselt tegutseda.

Koolituse viivad läbi täiskasvanute täienduskoolituse eksperdid: psühholoog-psühhoterapeudid Pille Isat ja Tuuli Vellama. Koolitus pole igav loeng, vaid mõnus jututuba, kus koos grupiga kogemusi jagada ja lahendada uudseid lähenemisviise pakkuvaid praktilisi ülesandeid. Koolitusgrupi suurus kuni 16 inimest.

Kui on huvi saada lisainformatsiooni Targa lapsevanema koolituse kohta, siis kirjuta info@heategevusfond.ee.

SEB töötajatele korraldatud Targa lapsevanema koolitused on sponsitud SEB Eesti poolt.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.