Leia jõulupuult lapse unistus

Unistuse täitumist saad toetada ühekordselt või püsiannetusega aastaringselt.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Stipendiumiprogramm numbrites

Fondi ühiskondlikku panust kajastavad mõõdikud 2014 - 2015
  2014 2015
Asenduskodude arv Eestis 36  
Asenduskodude arv, mille noored on stipendiumi taotlenud 15 16
Stipendiumi taotlenud noorte arv, kes elavad eeskoste- või hooldusperedes 25 32
Õppestipendiumi summa kokku 50 000 50 000
Õppestipendiumi taoetlejate arv 128 132
Õppestipendiumi saajate arv 96 123
sh õppemaks 6 5
sh õppevahendite toetus 23 23
sh isemajandamise raha 73 102
Noore ema stipendiumi summa kokku 9 975 11 550
Noore ema stipendiumi taotlejate arv 17 17
Noore ema stipendiumi saajate arv 17 17
sh õppemaks 0 0
sh õppevahendite toetus 1 0
sh isemajandamise raha 13 16
sh lapsehoiu toetus 8 10
Noore ema stipendiaatide laste arv kokku 23 21
Hobistipendiumi summa kokku 3 900 8 900
Hobistipendiumi taotlejate arv 32 67
Hobistipendiumi saajate arv 32 67

 

Fondi ühiskondlikku panust kajastavad mõõdikud 2011 - 2013
  2011 2012 2013
Asenduskodude arv Eestis                                    36      
Asenduskodude arv, mille noored on stipendiumi taotlenud      
Õppestipendiumi summa kokku 26 000 36 000 43 000
Õppestipendiumi taoetlejate arv 87 112 125
Õppestipendiumi saajate arv 40 62 94
sh õppemaks 11 18 12
sh õppevahendite toetus 17 25 26
sh isemajandamise raha 18 28 60
Noore ema stipendiumi summa kokku  -  - 7 321
Noore ema stipendiumi taotlejate arv  -  - 79
Noore ema stipendiumi saajate arv  -  - 18
sh õppemaks  -  - 0
sh õppevahendite toetus  -  - 4
sh isemajandamise raha  -  - 12
sh lapsehoiu toetus  -  - 8
Noore ema stipendiaatide laste arv kokku  -  - 19 
Hobistipendiumi summa kokku  - 3 000  -
Hobistipendiumi taotlejate arv  - 4  -
Hobistipendiumi saajate arv - 4 -

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.