Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Stipendiumiprogramm numbrites

Fondi ühiskondlikku panust kajastavad mõõdikud 2014 - 2015
  2014 2015 2016 2017 2018
Asenduskodude arv Eestis 36        
Asenduskodude arv, mille noored on stipendiumi taotlenud 15 16      
Stipendiumi taotlenud noorte arv, kes elavad eeskoste- või hooldusperedes 25 32      
Õppestipendiumi summa kokku 50 000 50 000      
Õppestipendiumi taoetlejate arv 128 132      
Õppestipendiumi saajate arv 96 123      
sh õppemaks 6 5      
sh õppevahendite toetus 23 23      
sh isemajandamise raha 73 102      
Noore ema stipendiumi summa kokku 9 975 11 550      
Noore ema stipendiumi taotlejate arv 17 17      
Noore ema stipendiumi saajate arv 17 17      
sh õppemaks 0 0      
sh õppevahendite toetus 1 0      
sh isemajandamise raha 13 16      
sh lapsehoiu toetus 8 10      
Noore ema stipendiaatide laste arv kokku 23 21      
Hobistipendiumi summa kokku 3 900 8 900      
Hobistipendiumi taotlejate arv 32 67      
Hobistipendiumi saajate arv 32 67      

 

Fondi ühiskondlikku panust kajastavad mõõdikud 2011 - 2013
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asenduskodude arv Eestis                                    36                
Asenduskodude arv, mille noored on stipendiumi taotlenud                
Õppestipendiumi summa kokku 26 000 36 000 43 000          
Õppestipendiumi taoetlejate arv 87 112 125          
Õppestipendiumi saajate arv 40 62 94          
sh õppemaks 11 18 12          
sh õppevahendite toetus 17 25 26          
sh isemajandamise raha 18 28 60          
Noore ema stipendiumi summa kokku  -  - 7 321          
Noore ema stipendiumi taotlejate arv  -  - 79          
Noore ema stipendiumi saajate arv  -  - 18          
sh õppemaks  -  - 0          
sh õppevahendite toetus  -  - 4          
sh isemajandamise raha  -  - 12          
sh lapsehoiu toetus  -  - 8          
Noore ema stipendiaatide laste arv kokku  -  - 19           
Hobistipendiumi summa kokku  - 3 000  -          
Hobistipendiumi taotlejate arv  - 4  -          
Hobistipendiumi saajate arv - 4 -          

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.