Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Stipendiumiprogramm numbrites

 

Fondi ühiskondlikku panust kajastavad mõõdikud 2011 - 2015
  2011 2012 2013 2014 2015
Asenduskodude arv Eestis 33  35 36 36 38
Asenduskodude arv, mille noored on stipendiumi taotlenud       15 16
Stipandiumi taotlenud noorte arv, kes elavad eestkoste- või hooldusperes       25 32
Õppestipendiumi summa kokku 26000 36000 43000 42000 41000
Õppestipendiumi taoetlejate arv 87 112 125 108 132
Õppestipendiumi saajate arv 40 62 94 91 122
sh õppemaks 11 18 12 6 5
sh õppevahendite toetus 17 25 26 16 37
sh isemajandamise raha 18 28 60 81 110
Noore ema ja isa stipendiumi summa kokku   -  - 7321 8000 11500
Noore ema ja isa stipendiumi taotlejate arv  -  - 79 17 17
Noore ema ja isa stipendiumi saajate arv  -  - 18 17 17
sh õppemaks  -  - 0 0 0
sh õppevahendite toetus  -  - 4 1 0
sh isemajandamise raha  -  - 12 13 16
sh lapsehoiu toetus  -  - 8 8 11
Noore ema ja isa stipendiaatide laste arv kokku  -  - 19  23 21
Hobistipendiumi summa kokku  - 3000  - 5000 9000
Hobistipendiumi taotlejate arv  - 4  - 32 67
Hobistipendiumi saajate arv - 4 - 32 67

 

Fondi ühiskondlikku panust kajastavad mõõdikud 2016 - 2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Asenduskodude arv Eestis 39 40      
Asenduskodude arv, mille noored on stipendiumi taotlenud 12 15      
Stipendiumi taotlenud noorte arv, kes elavad eeskoste- või hooldusperedes 45 32      
Õppestipendiumi summa kokku 41000 42000      
Õppestipendiumi taoetlejate arv 97 96      
Õppestipendiumi saajate arv 90 90      
sh õppemaks 4 0      
sh õppevahendite toetus 28 27      
sh isemajandamise raha 79 83      
Noore ema ja isa stipendiumi summa kokku 17000 19000      
Noore ema ja isa stipendiumi taotlejate arv 27 24      
Noore ema ja isa stipendiumi saajate arv 24 24      
sh õppemaks 0 1      
sh õppevahendite toetus 1 2      
sh isemajandamise raha 22 20      
sh lapsehoiu toetus 14 14      
Noore ema stipendiaatide laste arv kokku 23 21      
Hobistipendiumi summa kokku 9500 18000 9000    
Hobistipendiumi taotlejate arv 32 67 77    
Hobistipendiumi saajate arv 32 67 75    

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.