Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Spordistipendiumi statuut 2012

SEB Heategevusfondi ja Eesti Jalgpalli Liidu spordistipendiumi programm on loodud selleks, et toetada laste ja noorte hobitegevust ning edendada nende tervisekäitumist. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta lastele teistega võrdsed tingimused tegeleda oma hobiga, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik 14 kuni 16-aastased turva- või asenduskodudes elavad noored, kellel on huvi liikumise ja spordi vastu (tegelemine kergejõustiku, ujumise, pallimängu vms hobiga).

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2012. aastal on stipendiumifondi suurus kuni 3000 eurot. Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi suuruses muudatusi. Stipendiumikomisjoni kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Eesti Jalgpalli Liidu, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad.

Stipendium on mõeldud reisikulude katmiseks sõiduks Poola, Wrocławisse, kus 28. augustist kuni 2. septembrini 2012 toimub Euroopa Komisjoni, tänavajalgpalliühenduse Streetfootballworld ja Euroopa Jalgpalliliidu UEFA ühisalgatus „RESPECT your Health Eurocamp 2012“, mis toob kokku 250 noort igast UEFA liikmesriigist. Eestist sõidab laagrisse neli noort, nendega koos SEB Heategevusfondi täiskasvanud saatja.

Spordistipendiume jagatakse üks kord aastas. 2012. aasta spordistipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 16. juuli 2012 ja stipendiaadid tehakse teatavaks 31. juulil 2012.

Stipendiumi määramisel tasub MTÜ SEB Heategevusfond stipendiaadi reisikulud (arve alusel otse teenust osutavale ettevõttele). Majutuse (koos kolme söögikorraga päevas) ja kõikide osalejate kohapealsete logistiliste ettevalmistuste kulud katab laagri korraldaja.

Vajalikud dokumendid

Lisainfo:

„RESPECT your Health Eurocamp 2012“ on UEFA EURO 2012 raames Poolas ja Ukrainas korraldatava aastase ametliku tervisekasvatuse programmi „RESPECT your Health” kõrghetk (www.respectyourhealth.eu).

Programmi eesmärk on anda ebasoodsa sotsiaalse taustaga lastele võimalus võtta osa erilisest üritusest, kus nad saavad terviseteadmisi ja tutvuvad eakaaslastega üle kogu Euroopa.

Eurocamp 2012 on palju enam kui lihtsalt jalgpalliturniir: see on jalgpalli kui mängu ja jalgpalli kui erineva taustaga inimeste ühendaja. Noored osalevad Poolas veedetud ajal mitmesugustes spordi-, kultuuri- ja haridustegevustes. Lisaks elamustele täiesti uues keskkonnas on neil võimalus suhelda kogu Euroopast kokku tulnud noortega, kes räägivad paljusid keeli. Üheskoos saavad nad jalgpalli kaudu õppida aktiivse ja tervisliku eluviisi kohta. Wrocławi saabumisel luuakse kultuuridevahelise suhtlemise soodustamiseks segavõistkonnad.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.