Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Põhimõtted toetuste jagamisel

  • Pakume abi ühiskonna kõige haavatavamale ja nõrgemale grupile – lastele. Toetame vanemlikku hoolt vajavate laste tegevusi, sest igal lapsel on õigus kasvada vägivallata, hoolivas ja arengut toetavas keskkonnas.
  • Toetame süsteemselt kõiki Eestis asuvaid laste asendus- ja turvakodusid. Annetajate hulga kasv võimaldab meil fondi tegevust laiendada ja viia ellu uusi projekte vanemlikku hoolt vajavate laste heaks.
  • Toetame neid lastega seotud ettevõtmisi, mis aitavad kaasa vanemlikku hoolt vajavate laste ealisele arengule ja nende toimetulekule tulevases elus, et neil oleks võimalus olla meie ühiskonna täieõiguslikud liikmed.
  • Koostööpartnerid valime lähtuvalt reaalse abi vajadusest, valiku põhikriteeriumideks on lastele suunatus ning senine aus ja hea töö. Partnerite puhul on oluline ka nende jätkusuutlikkus.
  • Peame väga oluliseks annetustegevuse läbimõeldust, aruandluse läbipaistvust ja selgust, sest peame oma kohuseks anda toetajatele tagasisidet annetusraha kasutamise kohta.
  • Eraisikuid SEB Heategevusfond ei toeta.

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.