Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Põhimõtted toetuste jagamisel

  • Pakume abi ühiskonna kõige haavatavamale ja nõrgemale grupile – lastele. Toetame vanemlikku hoolt vajavate laste tegevusi, sest igal lapsel on õigus kasvada vägivallata, hoolivas ja arengut toetavas keskkonnas.
  • Toetame süsteemselt kõiki Eestis asuvaid laste asendus- ja turvakodusid. Annetajate hulga kasv võimaldab meil fondi tegevust laiendada ja viia ellu uusi projekte vanemlikku hoolt vajavate laste heaks.
  • Toetame neid lastega seotud ettevõtmisi, mis aitavad kaasa vanemlikku hoolt vajavate laste ealisele arengule ja nende toimetulekule tulevases elus, et neil oleks võimalus olla meie ühiskonna täieõiguslikud liikmed.
  • Koostööpartnerid valime lähtuvalt reaalse abi vajadusest, valiku põhikriteeriumideks on lastele suunatus ning senine aus ja hea töö. Partnerite puhul on oluline ka nende jätkusuutlikkus.
  • Peame väga oluliseks annetustegevuse läbimõeldust, aruandluse läbipaistvust ja selgust, sest peame oma kohuseks anda toetajatele tagasisidet annetusraha kasutamise kohta.
  • Eraisikuid SEB Heategevusfond ei toeta.

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.