Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

2016. aastaks planeeritud kulutused

  • Heade annetajate abiga on meil võimalus oma tegevust laiendada. Jätkame vanemlikku hoolt vajavate laste toetamist asendus- ja turvakodude kaudu. Kogutud rahast saavad tuge kõik Eesti asendus- ja turvakodudes teenusel olevad lapsed. Toetust saab kasutada huvi- ja vabaajategevuse läbiviimiseks, laste koolitöös vajalike vahendite, õppematerjalide ja arvutipargi uuendamiseks, samuti sportimisvahendite ning käelise tegevuse jaoks vajalike materjalide ja vahendite soetamiseks. Fond toetab kogutud rahaga ka laste intellektuaalseks arenguks vajalike tarvikute soetamist, laste psühholoogilist nõustamist, teraapialaagri korraldamist, väikelaste loovteraapiat ning tegevusterapeudi tööd lastega. Tuge on võimalik saada ka töötajate erialaste koolituste ja supervisiooni jaoks, töötubade sisustamiseks vajalike vahendite ja tehnika soetamiseks ning lastele loengusarjade korraldamiseks jms.
  • Kevadel ja sügisel anname välja õppestipendiume vanemlikku hoolt vajavatele lastele ja noortele emadele ning isadele, kes lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat. Õppestipendiumi kasutatakse õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks ja igakuiseks toimetulekutoetuseks, noored emad ja isad ka lapsehoiu eest tasumiseks. Hobitegevuse stipendiumi annab fond välja üks kord aastas kevadel.
  • Kolm korda aastas toetab fond perede ühistegevusi, mis annab võimaluse luua paremat peresisest kontakti. Koostegemised toetavad pereks kasvamist.  
  • Jätkub koostöö MTÜ-ga Oma Pere, kes koordineerib kasuperede toetusprogrammi. Selle abil rajatakse tugisüsteem kasuperedele, korraldatakse grupinõustamisi, koolituspäevi ja võimaldatakse professionaalse nõustaja teenust.


 

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.