Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ ootab nominente

Tunnustamist väärivad lapsed, noored, täiskasvanud, ettevõtmised ja ühendused, kes on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse. Kandidaate saab esitada 20. aprillini 2017.
Loe lisa ja esita kandidaat

Narva Laste Varjupaik

Narva Laste Varjupaik avati 1995. aasta oktoobris. Varjupaik osutab abi ja tuge 0–18-aastastele lastele, andes peavarju ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele. Vajaduse korral osutatakse abi ka lapse- või kasuvanematele. Narva Laste Varjupaigas on 32 kohta.

Juunis 2007 sõlmiti koostöömemorandum, mille raames SEB Heategevusfond toetab Narva Laste Varjupaika.

Loe lisa

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.