Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Maanteemuuseumi külastus

01.10.2011

Oktoobrikuu esimesel päeval toimus Põlvamaal Maanteemuuseumis hariv liikluspäev turvakodude lastele. Kohal oli enam kui sada last turvakodudest üle Eesti – Tallinna, Tartu, Ida-Virumaa, Harjumaa ja Pärnu varjupaikadest.

Liikluspäeval Maanteemuuseumis rännati minevikust tänapäeva ning teel saadi ülevaade erinevatest liikumisviisidest läbi aegade. Lastele õpetati mängu kaudu, kuidas ohutult ja turvaliselt tänaval käia, mis on parema käe reegel, mida reguleerimata ülekäigurajal silmas peab pidama ning kuidas pimedal ajal nähtav olla, mis võib juhtuda turvavööta sõitmise korral jms.

Lastel oli võimalus sõita liikluslinnakus, enne aga kinnistati teadmisi: korrati üle liiklusmärgid ning räägiti nende vajalikkusest ja tähendusest. Testiti ka turvavöö vajalikkust, mõõdeti reaktsioonikiirust ning tehti vahva lõbusõit postitõllaga.

Üritust toetas ka Maanteeamet liikluskasvatusteemaliste õppematerjalidega ning iga laps sai kingiks helkuri.