Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kuidas kontrollime toetusrahade kasutamist?

  • Toetusraha makstakse välja projektipõhiselt mitmes osas aasta jooksul.
  • SEB Heategevusfond maksab toetust ainult selleks eelnevalt kokku lepitud otstarbel.
  • Partnerid esitavad SEB Heategevusfondile raha kasutamise kohta aruande koos kuludokumentide koopiatega; fondil on igal ajal õigus kontrollida raha kasutamise sihtotstarvet ja kokkuleppele vastavust.
  • SEB Heategevusfondil on õigus keelduda raha maksmisest juhul, kui toetust ei kasutata lepingus näidatud otstarbel; samuti on fondil õigus nõuda toetusena makstud summa kas osaliselt või täielikult tagasi juhul, kui ilmneb, et partner on raha kasutanud mittesihtotstarbeliselt.
     
Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.