Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Koolitus: Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas

01.03.2013

Viimaste aastate uuringud traumaatiliste sündmuste läbielamise bioloogiliste aspektide kohta näitavad, et traumade tagajärjel tekivad tihti ulatuslikud muutused nii närvisüsteemis kui ka kogu keha toimimises: muutub ajutegevus, integreerimisvõime, mälu, hormonaalne regulatsioon, immuunsüsteemi toimimine jm.

Selleks, et lastega töötavatel spetsialistidel oleks võimalus lapse muret õigel ajal märgata ja teda parimal moel toetada, korraldas Traumateraapia- ja Koolituskeskus ühepäevase koolituse „Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas“. Põhjamaade tunnustatumaid eksperte komplekstrauma alal ja koolitaja Anne Suokas-Cunliffe jagas kuulajatega teadmisi ja kogemusi komplekstraumast kui arengulisest traumast, selle mõjust kehale ja meelele. SEB Heategevusfondi toel oli koolitusest võimalik osa saada ka 25 asendus- ja turvakodu töötajal.