Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kogutud annetused

  2011 2012 2013
Annetajate arv  kokku                    7500 8000 8200
       sh püsiannetajad 6500 7000 7200

Annetuste summa kokku
(eurodes)

436 371                    346 976               384 631          
       sh eraannetajate toetus
       (eurodes)
202 119 271 123 306 311
       sh SEB panga toetus
       (eurodes)
210 823 67 040 69 288

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.