Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Kampaaniaga “Igal lapsel on õigus tunda rõõmu!” kogusime üle poole miljoni krooni

31.07.2007

Juuni- ja juulikuus koostöös Rimi Eesti Foodiga läbiviidud kampaaniaga kogusime heategevuseks 509 000 krooni. Lisaks on panga kliendid heategevuse toetuseks sõlminud ligi 4000 püsikorralduslepingut. Selle kampaaniaga kogutud raha läheb Eestis tegutsevate laste varjupaikade ja turvakodude ning nendes peatuvate abivajajate olukorra parandamiseks. Praegu on meil konkreetsed toetuslepped Tallinna Lastekodu Laste Varjupaiga, Pärnus asuva Pereabikeskuse, Sillamäel asuva Laste Hoolekandeasutusega Lootus ja Narva Laste Varjupaigaga. Lähitulevikus on plaanis sõlmida koostöölepped ka Lõuna-Eestis paiknevate lastele mõeldud varjupaikadega.

Lapsed, kes elavad pikemat aega varjupaigas, kus on heale kodule sarnased tingimused, omandavad suurema enesekindluse ja tasakaalu. Kui lastel on võimalik suhelda oma klassi- ja koolikaaslastega samal tasemel, näiteks rääkida oma puhkepäevamuljetest, sõitudest linnast välja ja muust nähtust-kogetust, siis ei tunne nad end enam teistsuguste ja paljudest asjadest ilmajäetuna. Need lapsed on samuti osa meie tulevikust. Ka nende avaram silmaring, positiivsed kogemused ja kõrgem enesehinnang aitavad kaasa kurjuse, pettumuse ja agressiivsuse vähenemisele meie ühiskonnas.

Kampaania lõpuüritusena avati Pärnus Pereabikeskuse õuel uus laste mänguväljak, mis on üks osa 15. mail heategevusfondi ja Pereabikeskuse vahel sõlmitud koostööleppe teostamisest. Selle kohaselt toetab fond Pereabikeskuses laste huvide ja vaba ajaga seotud tegevusi kokku 250 000 krooniga. Toetuse abil käivitatakse sügisel varjupaigas ka loovteraapia rühm, mille eesmärgiks on varjupaigas viibivate laste sotsiaalsete oskuste parandamine ning iseenda ja oma tunnete tundmaõppimine.

Juunis ja juulis toimunud kampaania käigus sai annetusi teha SEB Eesti Ühispanga kontorites või kanda sobiv rahasumma SEB Ühispanga Heategevusfondi arvelduskontole. Samuti sai kampaania käigus osta kõigist Rimi kauplustest 25-krooniseid spetsiaalseid kaarte, millega sai valmistada rõõmu korraga nii enda lapsele kui ka varjupaigas peatuvate laste abistamiseks.
Vaata kampaania TV-klippi siit

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.