Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Kampaaniaga “Aita tänavalapsi!” kogusime ligi pool miljonit krooni

31.01.2007

2006. aasta detsembrist kuni 2007. aasta jaanuarini korraldasime koostöös Rimi Eesti Foodiga kampaania “Aita tänavalapsi!”. Teist korda toimunud heategevusliku kampaania käigus sai 2007. aasta jaanuari lõpuni kõigist Rimi kauplustest üle Eesti osta 10-krooniseid postkaarte laste toetuseks. Samuti sai annetusi teha SEB Eesti Ühispanga kontorites või kanda sobiv rahasumma heategevusfondi arvelduskontole. Kampaania raames koguti üle 453 000 krooni toetusraha, millest 405 457 krooni tuli pangakanalite kaudu ning 47 730 krooni postkaartide müügist. Lisaks on laste toetuseks sõlmitud 3536 püsikorralduslepingut.

Heategevusfondi eesmärk on koostöös sotsiaalasutustega parandada vanemliku hoolitsusteta jäänud laste olukorda ning pakkuda neile võrdseid võimalusi kasvamiseks ja arenemiseks.